Noord-IJsland

Akureyri

Ásbyrgi

Glaumbær

Dettifoss

Goðafoss

Grímsey

Grjótagjá

Hafragilsfoss

Hverfjall (Hverfell)

Hverir

Húsavík

Hvítserkur

Jökulsárgljúfur

Kolufossar (Kolufoss)

Krafla

Laufás

Mývatn

Selfoss

Víðimýrarkirkja

Links Noord-IJsland:

Northiceland.is - Visit North Iceland

Icelandtravel.is - North Iceland

Algemene links IJsland:

IJsland - Informatie op Wikipedia

Landenweb.net - Landeninformatie IJsland

Iceland.is - The official gateway to Iceland

Government.is - Government offices of Iceland

Discover Iceland - Discover Iceland, your tourist guide to Iceland

Visit Iceland - The official tourism information site

Infoiceland.is - Travellers guide
worldticketcenter
World Ticket Center
Werkt een link niet meer of is de informatie niet meer up to date, mail me dan: harry@ijsland-info.nl
facebook instagram